سمناکس اصل آمریکایی

 • تاریخ : ۴ام مهر ۱۳۹۷

تعبیر خواب مار بزرگ چیست؟ خواب نیش زدن مار چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب مار به رنگ سیاه زرد سبز قرمز و خواب مار آبی دیدن تعبیرش چی میشه؟
برای مشاهده تمامی تعابیر به ادامه مطلب بروید .

تعبیر خواب مار دیدن آبی رنگ

مار، جانوری خزنده، گوشت‌خوار، کشیده (دراز) و بدون پا است معمولاً مارها با مارمولک بی‌پا اشتباه گرفته می‌شوند.
از جمله تفاوت‌های مار و مارمولک بی‌پا عبارتند از:
مارها پلک و سوراخی برای گوش بیرونی ندارند
پولک‌های شکم آن‌ها پهن است و زبان چنگالی دارند
برخلاف مارمولک‌ها (معمولا) اندامی کشیده و دُمی کوتاه دارند.
مارها جانورانی، خونسرد، از گروه آب پرده داران و مهره‌داران‌اند.
بدن مار از پولک‌هایی که با هم همپوشانی دارند، پوشیده شده‌است.
مارها از رده خزنده‌ چهرگان، زیرردهٔ دوکمانان، فرورده پولک‌سوسمارشکلان، بالاراستهٔ پولک‌خزندگان، راستهٔ پولک‌داران، زیرراستهٔ ماران (Serpentes) است.

واژه عبری برای مار باغ عدن (نخش) است که می‌توان آن را به کور ترجمه کرد.
تفسیری از آن همانا غرایز کورکورانه، سائقه‌ها و امیال فطری ما است.
مار نمایانگر بسیاری از چیزهاست اما بیشتر به فرآیند حیات اشاره می‌کند.
تعیر خواب امام صادق درباره مار دیدن
تعبیرهای مار عبارت‌اند از:

 1. دشمن مخفی
 2. زندگانی
 3. سلامتی
 4. پادشاهی
 5. سپه ‌سالاری
 6. کامیابی
 7. زن
 8. خواسته و مراد
 9. پسر
 10. سیل

تبیر خواب مار سیاه زیاد

از نظر ابن سیرین اگر خواب مار دیدید :

تعبیر خواب مار ، دشمن پنهان می‌باشد. اگر ببینی در خانه مار وجود دارد، تعبیرش دشمنی از اهل خانه می‌باشد، ولی اگر مار را در صحرا ببینی، تعبیرش دشمنی بیگانه است.

اگر در خواب ببینی با مار جنگ و درگیری می‌کنی، به این معنی است که با دشمن دعوا و درگیری پیدا خواهی کرد، اگر مار بر تو غلبه کرد، دشمن بر تو غلبه می‌کند، ولی اگر تو بر مار غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که تو بر دشمن غالب و پیروز می‌شوی.

اگر ببینی مار را به دو نیم کرده‌ای، مال و اموال دشمن را مصرف خواهی کرد.

اگر ببینی از آلت مردانه تو مار بیرون آمده است، صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
اگر ببینی از پیشانی تو مار بیرون می‌آید، دچار رنج و سختی می‌شوی.

اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی است.
اگر ببینی مار ی مرده است، آفت و صدمه‌ای از تو برطرف می‌شود.

تعبیر خواب مار بزرگ ، دشمنی بزرگ و قوی می‌باشد.
اگر خواب ببینی مار بزرگی داری، تعبیرش این است که با اشخاص بزرگ پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی.
اگر خواب ببینی با مار ی بزرگ جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، با دشمن جنگ و درگیری می‌کنی و او شکست می‌دهی.
اگر خواب ببینی مار بزرگ را کشتی و از گوشت آن خوردی، دشمن را شکست می‌دهی و مال و اموالش را گرفته و خرج می‌کنی.

اگر خواب ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، یـعـنـی «پادشاه» یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود.

اگر خواب بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند.

تعبیر خواب مار خوش خط و خال

دیدن خواب مار از نظر جابر مغربی :

اگر ببینی ماری را گرفته‌ای ولی به تو صدمه نرسیده است، بزرگی و عظمت به دست می‌آوری و بر دشمن غلبه می‌کنی و به خواسته و مقصود خودت خواهی رسید.

اگر در خواب ببینی از سوراخ و مجرای دهان یا گوش و یا آلت تناسلی مردانه یا مقعد تو مار ی بیرون آمده است، تعبیرش این است که فرزندت دشمن تو می‌شود.

اگر ببینی مار وارد مقعد تو شده است، دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

اگر ببینی مار بزرگ تو را بلعیده است، احتمال دارد دشمن تو را به هلاکت برساند.

اگر ببینی سوار مار بزرگی شده‌ای که رام و فرمانبردار می‌باشد، دشمنی بزرگ از تو اطاعت و فرمانبرداری می‌کند و امور تو منظم و رو به راه می‌شود.

 

علامه مجلسی بزرگ درباره خواب مار میگوید :

دیدن مار را در خواب قرض و وام می‌داند.

تعبیر خواب مار افعی قرمز

تعبیر خواب مار آبی چی میشه

دیدگاه منوچهر مطیعی معبر بزرگ درباره تعبیر خواب مار

مار ،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد.

برخی نوشته‌اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می‌گیرد که در افسانه‌ها گفته‌اند و خوانده‌ایم که دفائن و خزائن گنجینه‌های نهفته در زیر خاک و ویرانه‌های قصور کهن و باستانی را مار ها و اژدها و افعی‌ها حراست و پاسداری می‌کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می‌تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.
این موجود دل فریب می‌تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را نیکو ندانسته‌اند.
چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آن‌ها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار .
اگر دیدید مار ی را کشتید بر دشمنی پیروز می‌شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.

اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند، نشانه آن است که کسی با فریب می‌خواهد او را به دردسر بیاندازد. اما اگر در خواب ببیند که مار از او می‌گریزد، به این معناست که در مقابل حمله‌های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت.

تعبیر خواب مار گزیدن دست

تعبیر خواب مار دیدن چنبره زده

تعبیر خواب مار از نظر لوک اویتنهاو:

لوک اویتنهاو در رابطه با تعبیر خواب مار می گوید دیدن مار در خواب وجود موانع می باشد. نظریه او در رابطه با تعبیر خواب مار هایی که چند سر داشته باشند جذبه است. اگر در خواب ببینید تبدیل به مار شده اید نشانه عدم احترام می باشد. اگر ببینید مار شما را نیش زده است یعنی آرامش در خانواده خود را از دست می دهید.

نیش خوردن از مار : از بین رفتن آرامش در خانواده

خواب مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی
خواب مار چند سر: جذبه
خواب تبدیل به مار شدن: عدم احترام
خواب گرفتن مار آن: وسوسه
اگر نتوان از دست آن فرار کرد: ناامید بودن نسبت به آینده
خواب نیش خوردن از مار : از بین رفتن آرامش در خانواده
تعبیر خواب مار ی که خود را کش و قوس می‌دهد: شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست
تعبیر خواب کشتن مار: پیروزی در مقابل دشمن
خواب مار افعی دیدن : اطراف شما پر از آدم‌های یاوه گوست
خواب گرفتن افعی: شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت
تعبیر خواب نیش خوردن از افعی: بدبختی

 

یوسف نبی علیه السلام درباره خواب مار دیدن میگوید:

دیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود

دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند

دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد

دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

تعبیر خواب مار گزیده شدن

دیدن تعبیر خواب مار زرد

دیدگاه خالدبن علی بن محدالعنبری در رابطه با تعبیر خواب مار

اگر در خواب مار ببینید یعنی شما دشمنی ثروتمند دارید. اگر خواب ببینید که ماری را کشته اید یعنی بر دشمن خود غلبه می کنید. به گفته ایشان اگر در خواب ببینید که چندین مار وارد خانه شما شده و بدون این که آسیبی به شما برسانند آن جا را ترک کنند ، نشانه این است که دشمنان شما از اقوام و خویشاوندان می باشند.

تعبیر خواب مار نیش زدن

تعبیر خواب مار کبری دیدن چیست

آنلی بیتون درباره خواب مار دیدن میگوید :

اگر خواب ببینید افعی دست شما را نیش می‌زند و او چون مرده نقش بر زمین می‌شود اما در همان حالت نفس می‌کشد، و باز افعی نیشی دیگر به او می زند و دوست شما از جای خود بلند می‌شود، و بعد از این وقایع هر دو پشت بوته‌ها ناپدید می‌شوید، نشانه آن است که دوستان شما از واقعه ای بد، پریشان خواهند شد و به شما نیز زیان خواهد خورد.

۱ـ اگر زنی خواب ببیند مار ی مرده به او نیش می زند ، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید .

۲ـ دیدن مار در خواب ، نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .

۳ـ اگر خواب ببینید مار ها در هم می لولند ، نشانه آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .

۴ـ خواب کشتن مار در خواب ، نشانه آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .

۵ـ اگر خواب ببینید از روی مار ها راه می روید ، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .

۶ـ اگر خواب ببینید مار ی شما را نیش می زند ، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .

۷ـ اگر خواب ببینید مار ی خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانه آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد .

۸ـ اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانه آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .

۹ـ خرید و فروش مار در خواب ، نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .

۱۰ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به مار ی می شود ، نشانه آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند .

۱۱ـ اگر خواب ببینید مار ها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانه آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .

۱۲ـ اگر خواب ببینید مار ها در آب می لولند ، نشانه آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .

۱۳ـ اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند ، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .

۱۴ـ دیدن مار های کوچک در خواب ، نشانه آن است که کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .

۱۵ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می کنند ، نشانه آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .

۱۶ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانه آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعداً پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است .

۱۸ـ اگر زنی خواب ببیند مار ی را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانه آن است که حقوق او در آستانه پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد .

تعبیر خواب مار دیدن با نیش

تعبیر خواب مار آبی بزرگ

تعبیر خواب مار به نقل از ابراهیم کرمانی :

اگر خواب ببینی مار از تو فرار می‌کند، تعبیرش ضعف دشمن می‌باشد.

مار سبز

اگر در خواب مار سبز ببینی، تعبیرش این است که دشمن تو زاهد و درستکار و پرهیزکار می‌باشد.

تعبیر خواب مار زرد

اگر مار زرد ببینی، دشمن تو زرد چهره و شبیه آدم‌های مریض می‌باشد.

تعبیر خواب مار قرمز

اگر مار قرمز ببینی، دشمن تو خوش‌گذران می‌باشد.

تعبیر خواب مار سیاه

اگر مارهای سیاه ببینی، تعبیرش دشمنان فراوان می‌باشد.

تعبیر خواب مار سفید

اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است.

تعبیر خواب مار آبی رنگ:

احساسات مذهبی یا سردی در پیوندهای عاطفی

مشاهده تعبیر خواب مار زرد رنگ

تعبیر خواب مار دیدن با شاخ

اگر ببینی از آسمان مار می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).

اگر ببینی مار های زیادی پیش تو جمع شده‌اند، یـعـنـی بستگانت دشمن تو می‌باشند.

اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است.
مار در علفزار: درک شهودی در مورد اینکه “پشت سر شما حرف می‌زنند”؛ خطر؛ کارهای پنهانی.

مار ی که دمش در دهانش است: چرخه زندگی- تولد، رشد، تولید مثل، پیر شدن، مرگ، تولد دوباره تکرار تا ابد

تعبیر حضرت دانیال(ع) برای خواب مار دیدن :
اگر ببینی مار ی دور گردن تو حلقه زده است، یـعـنـی زکوت مال خود را نمی‌دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ… _ … چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده‌اند در روز قیامت زنجیر گردن آن‌ها شود… (آل عمران-۱۸۰).

لیلا برایت از خواب مار می‌گوید :
 دیدن افعی در خواب ، بدین معنا است که موضوعی زندگی خانوادگی شما را تهدید می‌کند. اگر در خواب ببینید که یک افعی شما را نیش می‌زند، نشانه‌ی آن است که با افرادی همنشین می‌شوید که به شما ضرر می‌رساند.

کارل گوستاو خواب مار دیدن را چگونه تعبیر میکند؟

مار از جمله حیواناتی است که بسیار در رویا دیده می‌شود. ترس ناشی از دیدن آن می‌تواند باعث اغتشاش و درگیری ذهن بیننده رویا گردد در صورتی که این رویا می‌توامد هم معانی مثبت به همراه داشته باشد هم تفاسیری منفی. در واقع باید بدانیم که مار در فرهنگ و پیشینه هر فرد چگونه در نظر گرفته می‌شود و سپس بر مبنای آن به توضیحی در مورد رویا بپردازیم.

مار در بوته‌ ها به صورت مخفیانه می‌خزد و نیشی بر شما وارد می‌کند. تهدیدات نهفته مانند خیانتهم بدین صورت عمل می‌کنند. این خواب تلاش می کند تا به شما، در مورد چیزی در زندگی بیداری تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز خود را بروز نداده است.

نظر تامجت ویندو درباره تعبیر خواب مار :

مار در خواب ، نخست نشانگر غریزه جنسى است و ازسوى دیگر ممکن است باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها شود .

اگر در خواب بببند که مار ى به دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش است .

اگر ببیند مار ى دمش را به دهان برده است ، نشانگر میل به مقاربت و همخوابکى است .

اگر ببیند که مار ى اورا بلعید ، نشانگر عمرى است که از خواب بین مى کذرد و تعبیر آن جنین است که فرد از تلف شدن عمرش ناراحت است .

اگر ببیند مار ى به دور چوبى جنبره زده است ، نشانگر شفا ، تولد مجدد و شادابى است .

اگر در خواب مار ى را در چمنزار ببیند، نشانگر بى وفایى ، افسوس خوردن و تهمت است .

انواع تعبیر خواب مار سیاه چیست؟

تعبیر خواب مار دیدن بزرگ پیتون

تعابیر دیگر خواب مار دیدن :

مار در خواب ، نخست نشانگر غریزه جنسی است و از سوی دیگر ممکن است باعث بروز ریشه دارترین و رضایت بخش ترین رابطه‌ ها شود.
اگر در خواب بببند که مار ی به دور بدنش پیچیده، تعبیر آن است که خواب بین اسیر و گرفتار هیجانات خویش است.
اگر ببیند مار ی دمش را به دهان برده است، نشانگر میل به مقاربت و همخوابکی است.
اگر ببیند که مار ی اورا بلعید، نشانگر عمری است که از خواب بین می‌گذرد و تعبیر آن جنین است که فرد از تلف شدن عمرش
ناراحت است.
اگر ببیند مار ی به دور چوبی جنبره زده است، نشانگر شفا، تولد مجدد و شادابی است.

اگر ببینی در شلوار تو مار وجود دارد، یـعـنـی دشمن با زن تو فساد می‌کند.

برای افرادی که به این موضوع اعتقادی ندارند

بسیاری افراد به تعبیر خواب اعتقادی ندارند و خواندن مطالب بالا برایشان چندان جذاب نیست اما باید اشاره کنیم که در چندین روایت به خواب و تعبیر آن اشاره شده است و این امر کاملا واقعی می باشد و صحت دارد.

تعبیر خواب مار بزرگ دیدن چگونه است؟

تعبیر خواب مار بزرگ دیدن از نظر امام صادق

دیدن خواب مار در حالتی که تعداد آن ها زیاد می باشد یعنی مراقب دوستان باشید.
دیدن مار ماهی در خواب تعبیر از بهبودی سریع یک بیماری دارد. در صورتی که ببینید مار ماهی در دست گرفته اید یعنی شانس بزرگی در راه است. اما اگر مار ماهی را در حالت مرده ببینید یعنی می توانید از خود دفاع کنید.
هم چنین دیدن مار در خواب نشانه مشاجره و خیانت نیز می تواند باشد و این که باید مراقب دشمنان خود باشید. هم چنین اگر خواب مار ی را دیدید که در قفس است یعنی شخصی بد در اطراف شما کمین کرده است.

اگر در خواب دیدید که مار ی را به خانه آورده اید یعنی دشمن شما را فریب می دهد، اما اگر ببینید که مار را کشتید یعنی شما بر دشمن خود غلبه می کنید.

یکی از دیگر تعبیر های خواب مار از نظر ایشان این است که می تواند به عداوت زن و فرزندان فرد بیننده خواب دلالت داشته باشد.

اگر مار دیگران را نیش زد: سخنان نیشدار؛ کلام زهرآلود؛ انرژی احساسی که علیه خود فرد یا دیگری برخاسته است.
نشستن روی مار: تسلط بر غرایز و واکنش های احساسی و درگرگون ساختن آن ها و آگاه شدن از خرد و نیرویی که در ناخودآگاه ساکن است.

اگر مار شما را نیش زد: نگرانی های ناخودآگاه درباره سلامتی شما، سائقه‌های جنسی ناکام یا احساساتی که علیه خود شما برخاسته‌اند، چنانکه پرخاشگری درونی شده ما را مسموم می‌کند و سبب ساز بیماری های واقعی می‌شود، بنابراین به صورت نیش مار در رویا به نمایش در آمده است.

بهترین تعبیر خواب مار دیدن از زبان امام جعفر صادق (ع)

 • تاریخ : ۴ام مهر ۱۳۹۷

بیاتومگ – فیلم Mile 22 (مایل ۲۲) در زمینه صحنه‌های اکشن فیزیکی و پرتکاپو هیچ کم و کاستی ندارد اما اثر مثبت همه اینها توسط روایت گیج‌کننده فیلم و تلاش عجولانه‌اش برای راه‌اندازی یک مجموعه فیلم از بین رفته است. با نقد این فیلم همراه باشید.

مارک والبرگ و کارگردان پیتر برگ مجددا در فیلمی اکشن و هیجان‌انگیز به نام مایل ۲۲ با یکدیگر همکاری کردند اما به نظر می‌رسد که چهارمین همکاری این کارگردان و بازیگر چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. این دو تن قبلا در سه فیلم هیجان‌انگیز براساس حوادث واقعی شامل فیلم Lone Survivor (تنها بازمانده) که در آن، یک ماموریت نیروی دریایی از مسیرش خارح می‌شود، فیلم Deepwater Horizon (دیپ‌واتر هورایزن) که به بررسی انفجار و نشت نفت از دکل نفتی دیپ‌واتر هورایزن متعلق به کمپانی بی‌پی در خلیج مکزیک می‌پردازد و فیلم Patriots Day (روز میهن‌پرستان) که در آن به بمبگذاری در دوی ماراتون در شهر بوستون پرداخته می‎شود، همکاری کردند. در حالی که هر کدام از این فیلم‎های براساس حوادث واقعی نام برده شده دارای موضوعات و اهداف پیوسته و متصل می‎باشند، فیلم مایل ۲۲ اندکی پرتلاطم است و از تلاشش برای اینکه سکوی پرتابی برای راه‌اندازی یک مجموعه فیلم باشد، رنج می‎برد. در حال حاضر، فیلمنامه دنباله این فیلم در حال نوشته شدن است. فیلم مایل ۲۲ در زمینه صحنه‌های اکشن فیزیکی و پرتکاپو هیچ کم و کاستی ندارد اما اثر مثبت همه اینها توسط روایت گیج‌کننده فیلم و تلاش عجولانه‌اش برای راه‌اندازی یک مجموعه فیلم از بین رفته است.

در فیلم مایل ۲۲، مارک والبرگ نقش فردی بسیار کارامد و در عین حال ضداجتماع به نام جیمز سیلوا را بازی می‎کند که در سن جوانی توسط دولت ایالت متحده آمریکا به عنوان یک اعجوبه مورد پذیرش قرار گرفت و در نهایت، استخدام شد تا برای زبده‌ترین نیروی عملیاتی مخفی سی‌آی‌ای به نام اُوِرواچ کار کند. زمانی که سیلوا و دیگر اعضای اُورواچ شامل الیس کر با بازی لورن کوهن و سم اسنو با بازی روندا رزی در اندونزی مستقر هستند، یک افسر پلیس محلی به نام لی نور با بازی ایکو اویس به پیش آنها می‌آید و ادعا می‌کند که اطلاعاتی مربوط به یک ماده شیمیایی گمشده دارد که می‌تواند برای ساخت بمب‌های بسیار مخرب و آغشته به رادیواکتیو مورد استفاده قرار بگیرد. پس از آن، نور درخواست می‌کند تا قبل از اینکه اطلاعات خود را به آنها بدهد، از کشورش خارج و به آمریکا برده شود.

روندا رزی - فیلم Mile 22 (مایل 22)
روندا رزی – فیلم Mile 22 (مایل ۲۲)

به زودی آشکار می‌شود که اطلاعاتی که در دست نور می‌باشد تا حدی حیاتی و مهم هستند که دولت محلی به منظور جلوگیری از افشای آن، حاضر است تا نور را به قتل برساند. از آنجا که جزییات این اطلاعات در یک حافظه غیرقابل هک قرار دارد و پس از هشت ساعت از بین خواهند رفت و نور تنها کسی است که رمز برای باز کردن قفل دسترسی به آن را می‌داند، سیلوا و دیگر اعضای تیم اُورواچ به رهبری رییس خود با بازی جان مالکوویچ که نام مخفی‌اش مادر است، گردهم می‌آیند تا نور را به نقطه استخراج قرار گرفته در ۲۲ مایلی محل فعلی‌شان در سفارت‌خانه آمریکا در اندوزی منتقل نمایند. اما آیا آنها خواهند توانست تا با موفقیت و سلامت به آن نقطه برسند؟

در سال ۲۰۱۵، زمانی که ساخت فیلم مایل ۲۲ مطرح گردید، از این فیلم به عنوان یک فیلم اکشن و هیجان‌انگیز مستقل یاد شد که با بازی والبرگ، رزی و اویس بر اساس فیلمنامه‌ای نوشته گراهام رونالد، خالق سریال پیش‌روی Jack Ryan (جک رایان)، می‎باشد. با این حال، دو سال پس از این، کمپانی اس‌تی‌ایکس، پیتر برگ و والبرگ آشکار کردند که از آن زمان مشغول طراحی دوباره این فیلم بودند. بنابراین، این فیلم قرار است اولین فیلم در یک مجموعه فیلم سه‌گانه باشد که فیلمنامه آن را نویسنده نسبتا تازه‌وارد لیا کارپنتر قلم زده است. متاسفانه، در پایان، این فیلم به جای آنکه یک معارفه قانع‎کننده و جالب‌توجه از کاراکتر جیمز سیلوا و دنیایش باشد، بیشتر یک داستان سرآغاز عجولانه و پر از بی‎دقتی برای این کاراکتر بوده است. به طور مشابه، در این فیلم، تعدادی کاراکتر مکمل و زیرداستان وجود دارد که احساس می‌شود نقش آنها نسبت به پیش‎نویس اولیه فیلمنامه کاهش یافته یا فقط به فیلم اضافه شدند تا زمینه را برای یک مجموعه فیلم مایل ۲۲ پایه‌گذاری کنند و در اکثر موارد نیز نسبت به این فیلم بی‌ربط می‌باشند. یک شیوه ساخت داستان در داخل داستان که عمدتا بیهوده است در فیلم وجود دارد که در آن، سیلوا توسط یک افسر مافوق مورد سوال و بازجویی قرار می‎گیرد و کاملا بی‌ربط به فیلم می‌باشد.

لورن کوهن - فیلم Mile 22 (مایل 22)
لورن کوهن – فیلم Mile 22 (مایل ۲۲)

در حالی که فیلم مایل ۲۲ به سرعت به برخی از موضوعات تکراری و مشخص از فیلم‌های قبلی پیتر برگ همانند شجاعت و فداکاری در حین انجام وظیفه اشاره می‌کند، تلاش‌های فیلم در زمینه تفسیرات سیاسی و ارتباطات، همانند داستان فیلم، به هم ریخته و گیج‌کننده است. برخی عناصر گرچه به این دلیل در داخل فیلم قرار گرفته‌اند تا فیلم بیشتر احساس به‌هنگام بودن و متناسب با زمان حال را داشته باشد اما در عوض، بدون هیچ قصد و غرضی سبب شده تا موضوعات متمایز و اصولی نامشخص شوند. همچنین فیلم مایل ۲۲ همانطور که داستانش اینگونه احساس می‌شود، دارای چندین نقص و عیب می‎باشد. در این فیلم، پیتر برگ همانند فیلم‌های سینمایی قبلی خود از شیوه‌های فیلمبرداری چریکی یا پارتیزانی  (به عنوان مثال، استفاده زیاد از تصاویر دوربین‌های امنیتی در فیلم روز میهن‌پرستان) استفاده کرده اما این مرتبه، در رویکرد او، نظم و ترتیب کمتری وجود دارد. کارگردان و تیمش شامل فیلمبردار مورد اعتمادش ژاک جوفرت و تدوینگران همیشگی‌اش ملیسا لاسون چونگ و کولبی پارکر جونیور، به نوبه خود سکانس‌های اکشنی ارائه می‌دهند که حس بی‌نظمی و پر هرج‌ومرج دارد اما آنگونه که در نظر گرفته شده‎اند، خشونت‌آمیز یا پر از اضطراب و استرس نمی‌باشند.

در مرکز این طوفان نیز مارک والبرگ در نقش سیلوا، یک ابرقهرمان واقع‌بینانه قرار دارد (درست همانند بن افلک در فیلم The Accountant (حسابدار)) که می‌تواند مجموعه فیلم‌های مایل ۲۲ را رهبری نماید. کاراکتر سیلوا موفق می‌شود تا یک حد وسط بین کاراکتر گروهبان فحاش با بازی والبرگ از فیلم The Departed (رفتگان) و یک نابغه شبه ضداجتماع همانند دکتر گرگوری هاوس از سریال House (هاوس) باشد اما فاقد بذله‌گویی نافذ و اندک انسانیت غنی‌تری در زیر پوسته بیرونی سختش می‌باشد، مواردی که آن کاراکترها را گیرا و جذاب کرده است. اینکه کاراکتر سیلوا و دیگر کاراکترهای فیلم به جای رفتارشان، عمدتا از طریق دیالوگ‌های زمخت و خام توسعه داده شده‌اند، اصلا به این فیلم کمک نمی‌کند. در میان کاراکترهای مکمل فیلم مایل ۲۲، لورن کوهن در نقش آلیس کامل‌ترین و دارای بیشترین جزییات است اما حتی داستان او که شامل یک دختر جوان و همچنین یک شوهر سابق بدخلق با بازی خود پیتر برگ می‌باشد نیز برای اینکه اندکی تاثیر احساسی و عاطفی باقی بگذارد نیز با مشکل روبه‌رو است.

ایکو اویس - فیلم Mile 22 (مایل 22)
ایکو اویس – فیلم Mile 22 (مایل ۲۲)

از سوی دیگر، تجربه لورن کوهن در کشتن زامبی‌ها در سریال The Walking Dead (مردگان متحرک) برای او مفید واقع شده و او در حالی که نقش قهرمان اکشن را در طی صحنه‌های اکشن و تیراندازی بسیار نزدیک بازی می‌کرد، شکوفا شد. در حالی که روندا رزی همانند فیلم‌های گذشته‌اش، در این فیلم نیز به عنوان یک ستاره اکشن متقاعدکننده ظاهر می‌شود اما اویس است که به راحتی در این فیلم خودنمایی می‌کند. این بازیگر و مبارز هنرهای رزمی با مبارزات و جدال‌های استخوان خردکُن خود در فیلم‌های The Raid (یورش) برای خود نام و آوازه‌ای ایجاد کرد و با تلاش‌هایش در فیلم مایل ۲۲ نیز تخصص خود در بدلکاری و طراحی مبارزه را بیشتر به تصویر می‌کشد. مرموز بودن انگیزه و قصد کاراکتر لی نور سبب شده تا این کاراکتر جذاب و فریبنده باشد، به طوریکه، از جهات مختلف، او به عنوان یک کاراکتر جالب‌تر از جیمز سیلوا می‌باشد.

در پایان، احساس می‌شود که فیلم مایل ۲۲ اگر به طور ناشیانه تغییر قالب داده نمی‌شد تا یک مجموعه فیلم با بازی مارک والبرگ را راه‌اندازی کند، می‌توانست یک فیلم هیجان‌انگیز قوی و توپر همانند فیلم‌های Bourne (بورن) باشد. در حالی که فیلم در برخی جهات و جنبه‌ها موفق بوده اما در کل، فیلم اندکی به هم ریخته است و به طور کاملا قابل توجهی نسبت به همکاری‌های قبلی پیتر برگ و مارک والبرگ از لحاظ کیفیت در جایگاه پایین‎تری قرار دارد. بدون شک، فیلم مایل ۲۲ نسبت به دیگر فیلم‌های اکشنی که در ماه آگوست در سال‌های گذشته به اکران درمی‌آمدند، بهتر ساخته و اجرا شده است اما این تمایز چندان بارز و آشکار نیست.

امتیاز: ۴/۱۰

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ فرزاد فرخ خواب

همین حالا میتونید موزیک و آهنگ شنیدنی جدید خواننده فرزاد فرخ با نام خواب رو با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ دانلود کنید

شعر و آهنگسازی : فرزاد فرخ

Download New Music BY : Farzad Farrokh – Khaab With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

farokh دانلود آهنگ جدید فرزاد فرخ خواب

بزودی از رسانه بزرگ موزیکفا منتظر کار جدید فرزاد با عنوان خواب باشید ، پخش برایا ولین بار از همین صفحه خواهد بود…

هم اکنون میتونید دموی زیبای این آهنگ رو بشنوید

فرزاد فرخ خواب

دانلود آهنگ جدید فرزاد فرخ خواب

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۷

شیائومی طراحی گوشی ردمی نوت ۶ پرو را بر اساس گوشی پرفروش و محبوب ردمی نوت ۵ پرو انجام داده است اما این گوشی دارای تفاوتی اساسی با نسل قبلی خود است.

ممکن است شیائومی تاکنون به طور رسمی وجود گوشی شیائومی ردمی نوت ۶ پرو را تأیید نکرده باشد اما اطلاعات افشا شده قبلی و مشاهده این گوشی در لیست گوشی‌های تست شده در پایگاه داده سایت مشهور گیکبنچ به قدری کافی هستند که مطمئن باشیم این گوشی به زودی عرضه خواهد شد. شیائومی ردمی نوت ۶ پرو که جانشین گوشی موفق و مشهور شیائومی ردمی نوت ۵ پرو است، اکنون در پایگاه داده گیکبنچ مشاهده شده است که اطلاعات کمی از این گوشی را نشان می‌دهد.

xiaomi redmi note 6 pro / شیائومی ردمی نوت 6 پرو

امتیازات ثبت شده برای شیائومی ردمی نوت ۶ پرو در آزمایش‌های تک هسته‌ای و چند هسته‌ای به ترتیب ۱۳۳۲ و ۴۶۷۵ است؛ اینطور به نظر می‌رسد که ردمی نوت ۶ پرو مجهز به پردازنده اسنپدراگون ۶۳۵ است که با حافظه رم ۴ گیگابایتی و اندروید ۸٫۱ اوریو تکمیل می‌شود. با توجه به زمان عرضه شیائومی ردمی نوت ۶ پرو انتخاب پردازنده اسنپدراگون ۶۳۶ و همچنین اندروید ۹٫۰ پای منطقی به نظر می‌رسید ولی انتخاب پردازنده‌ای که دقیقاً در مدل ردمی نوت ۵ پرو به کار رفته است عجیب به نظر می‌رسد.

در حالی که اطلاعات دیگری از شیائومی ردمی نوت ۶ پرو در لیست گیکبنچ عرضه نشده است، بر طبق اطلاعات افشا شده قبلی و شایعات، این گوشی با صفحه نمایشی کمی بزرگتر با سایز ۶٫۲۶ که دارای پنل IPS و بریدگی صفحه نمایش در بالای آن است، به همراه رزولوشن فول HD پلاس (۱۰۸۰*۲۲۸۰) و نسبت تصویر ۱۹:۹ خواهد بود. یک سنسور تشخیص اثر انگشت و همچنین یک دوربین دوگانه طبق انتظارات در پشت گوشی خواهند بود؛ در حالی که یک دوربین دوگانه هم در جلوی گوشی در قسمت بریدگی صفحه نمایش قرار خواهد داشت. اگر چه در پایگاه داده گیکبنچ فقط یک مدل با حافظه رم ۴ گیگابایتی ثبت شده است، اما بر طبق اطلاعات افشا شده قبلی حدس میزنیم که این گوشی در دو مدل با حافظه داخلی ۳۲ گیگابایتی به همراه ۳ گیگابایت حافظه رم و مدلی دیگر با حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی به همراه ۴ گیگابایت رم عرضه خواهد شد.

انتظار می‌رود که شیائومی ردمی نوت ۶ پرو همانند نسل قبلی خود دارای یک شاسی فلزی باشد و حداکثر در پنج رنگ عرضه شود و یک باطری ۴۰۰۰ میلی آمپری وظیفه تأمین انرژی آن را بر عهده داشته باشد.

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۷

علت فوت یدالله صمدی کارگردان و یدالله صمدی درگذشت و خبر فوت یدالله صمدی کارگردان شوق پرواز و یدالله صمدی در بیمارستان به دلیل پیوند کبد درگذشت

یدالله صمدی درگذشت , علت فوت یدالله صمدی

یدالله صمدی (زاده ۱۳۳۱ در مراغه) کارگردان سینما اهل ایران است.

صمدی کارگردان پیشکسوت، سوم مهرماه سال ۱۳۹۷ درگذشت.

صمدی کارگردان که مدتی قبل برای پیوند کبد دربیمارستان بستری شده بود، سه‌شنبه (سوم مهر ماه) درگذشت.

او در فیلم‌های «دست شیطان» حسین زندباف و «دادشاه» حبیب کاوش دستیار کارگردان بود

در سال ۱۳۶۳ اولین فیلمش را با نام «مردی که زیاد می‌دانست» ساخت.

اتوبوس، ایستگاه، ساوالان، آپارتمان شماره ۱۳، دو نفر و نصفی، دمرل، معجزه خنده، سارای، بانوی من، شهرآشوب از دیگر فیلم‌های او هستند و آخرین فیلمش در سینما هم با نام «پدر آن دیگری» در سال ۹۳ ساخته شد.

صمدی همچنین کارگردانی دو سریال «شوق پرواز» و «هفت سین» را بر عهده داشته است.

علت فوت یدالله صمدی

یدالله صمدی درگذشت , علت فوت یدالله صمدی

یدالله صمدی فعالیت سینمایی خود را با فیلم «تختخواب سه نفره» از دستیار کارگردانی نصرت کریمی در سال ۱۳۵۱ آغاز نمود

صمدی در سال ۱۳۶۳ با ساخت اولین فیلم خود – مردی که زیاد می‌دانست -، ساخت اوّلین فیلم طنز پس از انقلاب را به نام خود سند زد و با همین فیلم برنده جایزه سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی از سومین جشنواره فیلم فجر گردید.

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های آثار یدالله صمدی توجه به فرهنگ بومی آذری و استفاده از داستان‌های اصیل این سرزمین است که حاصل آن را می‌توان در فیلم‌های اتوبوس (۱۳۶۴)، ساوالان (۱۳۶۸)،دمرل (۱۳۷۲) و سارای (۱۳۷۶) مشاهده نمود.

که در این میان فیلم اتوبوس (۱۳۶۴) مرحوم صمدی ، به عنوان یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های آن دوره نیز شناخته می‌شود.

اما عرصه فعالیت صمدی تنها در این بازه محدود نمی‌شود.

فیلم ایستگاه (۱۳۶۶) بی تردید یکی از بهترین تریلرهای روانشناختی سینمای پس از انقلاب می‌باشد و این فیلم به همراه فیلم نقطه ضعف اعلامی یکی از جریان‌سازان این ژانر در سینمای ایران بوده‌اند.

ایستگاه علی‌رغم نادیده گرفته شدن از سوی داوران در جشنواره فجر به عنوان فیلم منتخب منتقدان و نویسندگان سینمایی در سال ۶۳ برگزیده شد.

علت فوت یدالله صمدی کارگردان ایرانی

مرحوم یدالله صمدی که از چند وقت قبل برای پیوند کبد دربیمارستان بستری شده بود، سه‌شنبه (سوم مهر ماه) درگذشت.

یدالله صمدی درگذشت , علت فوت یدالله صمدی

فیلم هایی که مرحوم صمدی کارگردانی کرده

پدر آن دیگری(۱۳۹۳)
هفت‌سین (سریال تلویزیونی) (۱۳۹۲)
شوق پرواز (سریال تلویزیونی) (۱۳۹۰–۱۳۸۶)
پدر آن دیگری (۱۳۸۸)_که به مرحله تولید نرسید.
کلانتری غیرانتفاعی (۱۳۸۷)
شهرآشوب (۱۳۸۴)
بانوی من (۱۳۸۱)
سارای (۱۳۷۶)
معجزهٔ خنده (۱۳۷۵)
دمرل (۱۳۷۲)
دو نفر و نصفی (۱۳۷۰)
آپارتمان شماره ۱۳ (۱۳۶۹)
ساوالان (۱۳۶۸)
ایستگاه (۱۳۶۶)
اتوبوس (۱۳۶۴)
مردی که زیاد می‌دانست (۱۳۶۳

یدالله صمدی درگذشت , علت فوت یدالله صمدی کارگردان شوق پرواز

صمدی بعنوان دستیار کارگردان

آتش در زمستان (۱۳۶۴)
دادشاه (۱۳۶۲)
دست شیطانان (۱۳۶۰)
شام آخر (۱۳۵۵)
خانه خراب (۱۳۵۴)
تختخواب سه نفره (۱۳۵۱)

صمدی به عنون فیلمنامه‌نویس

پدر آن دیگری (۱۳۸۸)
بانوی من (۱۳۸۱)
سارای (۱۳۷۶)
دمرل (۱۳۷۲)
دو نفر و نصفی (۱۳۷۰)
آپارتمان شماره ۱۳ (۱۳۶۹)
ساوالان (۱۳۶۸)

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۷

بیاتومگ – فیلم The Happytime Murders (قتل‌های هپی‌تایم) تمام کمدی خود را از درون رفتار مضحک عروسک‌ها و سبک بازی معمول ملیسا مک‌کارتی استخراج می‌کند اما جوک‌ها و شوخی‌ها به سرعت منقضی می‌شوند. با نقد این فیلم همراه باشید.

عروسک‌گردان جیم هنسون و عروسک‌هایش تاثیری انکارناپذیر و ماندنی بر صنعت سرگرمی داشته‌اند. از چهارچوب برنامه کودکانی همچون Sesame Street (سسمی استریت) و The Muppet Show (ماپت شو) گرفته تا طریف تاریکی از آن همچون انمیشن The Dark Crystal (بلور تاریک) و Labyrinth (هزارتو)، بیننده‌های نسل جوان با دیدن عروسک‌های سبک هنسون و محتواهایی که توسط خود این مرد تولید شده، بزرگ شده‌اند. میراث او با برنامه‌هایی همچون سسمی استریت و دیگر برنامه‌های ماپت همچنان در جریان است و اکنون نیز با فیلمی سینمایی به نام قتل‌های هپی‌تایم به راه خود ادامه می‌دهد. فیلم قتل‌‌های هپی‌تایم توسط کمپانی هنسون آلترناتیو تولید شده، کمپانی‌ای مخصوص آثار بزرگسالان که بخشی از کمپانی بزرگتری به نام جیم هنسون کمپانی می‌باشد. این فیلم رویکردی مرموز، کاراگاهی و با سبک نوآر برای این برداشت کمدی و بزرگسالانه از عروسک‌های هنسون را در پیش می‌گیرد. فیلم قتل‌های هپی‌تایم تمام کمدی خود را از درون رفتار مضحک عروسک‌ها و سبک بازی معمول ملیسا مک‌کارتی استخراج می‌کند اما جوک‌ها و شوخی‌ها به سرعت منقضی می‌شوند.

قتل‌های هپی‌تایم یک کاراگاه سابق و اولین پلیس عروسکی به نام فیل فیلیپس با صداپیشگی بیل بارتا را دنبال می‌کند که در شهر لس‌آنجلس کالیفرنیا به عنوان یک کاراگاه خصوصی در حال کار است. با این حال، در حالی که در حال بررسی یک تهدید به اخاذی و باج‌گیری است، به طور اتفاقی به یک صحنه قتل برخورد می‌کند. مدتی کوتاه پس از آن، برادر خود فیل به نام لری شننیگانز با صداپیشگی ویکتور یرید به قتل می‌رسد و فیل متوجه این موضوع می‌شود که قاتل بازیگران سابق یک برنامه تلویزیونی از دهه ۸۰ میلادی به نام هپی‌تایم گنگ را هدف قرار داده است. به منظور حل پرونده، فیل باید با همکار سابقش به نام کاراگاه کانی ادواردز با بازی ملیسا مک‌کارتی همکاری نماید اما از دوازده سال پیش که فیل با خفت و خواری اداره پلیس را ترک کرد، این دو نفر در کنار یکدیگر نبوده‌اند.

فیلم The Happytime Murders (قتل‌های هپی‌تایم)
فیلم The Happytime Murders (قتل‌های هپی‌تایم)

با این حال، زمانی که اکثر اعضای هپی‌تایم گنگ به قتل می‌رسند، فیل و کانی تصمیم به همکاری با یکدیگر می‌گیرند. متاسفانه، دوست‌دختر سابق فیل به نام جنی با بازی الیزابت بنکس، نفر بعدی در لیست قاتل می‌باشد و فیل مصمم است تا از او محافظت نماید. همانطور که فیل و کانی به پیدا کردن قاتل سریالی مسئول این قتل‌ها نزدیکتر می‌شوند، عمیق‌تر در دنیای اعتیاد به شکر که عروسک‌ها را به ستوه آورده، فرو می‌روند و همه اینها در حالی است که آنها مجبور به رویایی با واقعیت‌های دنیایی می‌شوند که در آن، عروسک‌ها نسبت به انسان‌ها، شهروندان درجه دوم هستند. این تحقیقات زمانی بدتر می‌شود که مامور اف‌بی‌آیی به نام کمپبل با بازی جوئل مک‌هیل شروع به دخالت در کار آنها می‌کند و فیل و کانی نیز متوجه می‌شوند که آنها به تمام کمکی که می‌توانند بدست بیاورند، نیاز دارند که شامل کمکی از سوی منشی فیل به نام بابلز با بازی مایا رودولف می‌شود. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا قادر خواهند بود تا قبل از اینکه خیلی دیر بشود، پرونده قتل‌های هپی‌تایم را حل نمایند یا خیر.

فیلم قتل‌های هپی‌تایم توسط پسر جیم هنسون به نام برایان هنسون کارگردانی شده و همین موضوع که کارگردان فیلم با عروسک‌گردانی آشنا است، سبب شده تا برنامه‌ها و سازمان‌دهی فیلم به مراتب از آن نفع ببرد. این فیلم عمدتا در به تصویر کشیدن عروسک‌های دنیای خود به عنوان موجوداتی حساس و زنده موفق بوده، حتی اگر جزییات واقعی این اسطوره چندان دقیق و موشکافی‌شده نباشد. با این وجود، کاملا مشخص است که فیلم قتل‌های هپی‌تایم می‌خواسته تا نسخه‌ای از شهر لس‌آنجلس را به تصویر بکشد که در آن، انسان‌ها و عروسک‌ها در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و این دنیا نیز به لطف تلاش‌های هنسون و عروسک‌گردان‌های فیلم به طور باورپذیری شکل گرفته است. با این حال، فیلمنامه فیلم قتل‌های هپی‌تایم نوشته تاد برگر بر اساس داستانی از برگر و دی آستین رابرتسون غیررضایت‌بخش و ناقص می‎باشد.

فیلم The Happytime Murders (قتل‌های هپی‌تایم)
فیلم The Happytime Murders (قتل‌های هپی‌تایم)

در حالی که داستان فیلم قتل‌های هپی‌تایم دارای ساختاری همچون فیلمی کاراگاهی، رازآلود و نوآر کلاسیک می‌باشد که با روایت شدن اتفاقات فیلم توسط صدای فیل کامل می‌شود، جنبه تحقیقات جنایی فیلم کاملا استاندارد و قابل قبول است. فیلم تمام ویژگی‌های معمول یک معمای قتل را در خود جای داده و چرخش اکت سوم فیلم نیز به اندازه کافی قابل پیش‌بینی است که کمتر احساس تعجب‌برانگیزی دارد و بیشتر شبیه به یک بخش دیگری از داستان می‌باشد. فیلم قتل‌های هپی‌تایم همچنین به طرز ناشیانه تلاش می‌کند تا از دنیای مملو از عروسک خود به عنوان استعاره‌ای برای طبقه‌بندی جامعه، نژادپرسی و تبعیض جنسیتی در آمریکای مدرن استفاده کند به طوریکه عروسک‌ها مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و هدفی برای جوک و لطیفه‌های توهین‌آمیز و کریه هستند. با این حال، این موضوعات به خوبی توسعه نیافته‎اند و به هنگامی که داستان معمای قتل شروع می‌شود و سرعت می‌گیرد، آن موضوعات عمدتا فراموش می‎شوند. در عوض، وضعیت‌دهی به عروسک‌ها به عنوان نژادی که از لحاظ تاریخی دائما مورد آزار و اذیت قرار داشتند، موثرتر و خنده‎دارتر نسبت به تفسیر اجتماعی هوشمندانه‌ای است که فیلم می‌خواهد تا بیننده‌ها آن را باور نمایند.

شاید موفق‌ترین جنبه فیلم قتل‌های هپی‌تایم، زوج عجیب فیل و کانی می‌باشد. در طی مختصر زمانی که فیلم خنده‌دارتر از بقیه آن است، پویایی و جنبش بین فیل و کانی به خوبی عمل می‌کند اما این پویایی زیر بار سنگین سبک معمول مک‌کارتی و همچنین اصرارهای فیلم به این موضوع که خنده‌دارترین جوک‌ها همان قرار گرفتن یک عروسک در وضعیت و رفتارهای بزرگسالانه و مضحک همچون فحاشی، مصرف مواد مخدر، به قتل رسیدن یا داشتن رابطه جنسی می‌باشد، کمر خم کرده است. سبک معمول مک‌کارتی نیز شامل جیغ و دادهای بلند، شریک شدن در برخی شیطنت‌های بزرگسالانه و جوک‌های بسیاری در مورد اینکه چقدر شبیه یک مرد به نظر می‌رسد، می‌باشد. با این وجود، جدای از مک‌کارتی و بارتا، جمع بازیگران شامل اندکی بازیکنان قوی است. الیزابت بنکس و مایا رودولف، هر دو بسیار باحرارت و خنده‌دار هستند که احساس می‌شود آنها در فیلم متفاوتی قرار دارند؛ اگرچه آنها تنها نقش‌های بسیار کوچکی در فیلم دارند اما در نقش‌آفرینی نقش‌های خود به نام جنی و بابلز بسیار خوب عمل کردند. علاوه بر این، همانطور که قبلا اظهار شده بود، عروسک‌گردان‌ها در جان دادن به کاراکتر عروسک‌ها به صورت فردی بسیار موفق بودند.

فیلم The Happytime Murders (قتل‌های هپی‌تایم)
فیلم The Happytime Murders (قتل‌های هپی‌تایم)

در نهایت، به نظر می‎رسد که در ابتدا کسی ایده ساخت فیلم عروسکی-انسانی با رده سنی بزرگسالان را داده و کل داستان، فیلمنامه و بازیگران از آنجا شکل گرفته است. در سراسر فیلم، کاراکترها در وضعیت و موقعیت‌های مختلفی قرار می‌گیرند که اگر با انسان‌ها به تصویر کشیده می‌شد، گستاخانه یا خشن می‌بودند اما تنها به این دلیل که این وضعیت‌ها توسط عروسک‌ها به تصویر کشیده، هدفی و نیتی خنده‌دار و سرگرم‌کننده دارند. تریلرهای فیلم قتل‌های هپی‌تایم به طور کامل آنچه که از این فیلم می‌تواند انتظار داشت را ترسیم کرده بود. پس فیلم قتل‌های هپی‌تایم احتمالا همان چیزی خواهد بود که بیننده‌ها با دیدن تریلرها انتظارش را داشتند اما این همچنین به معنای آن است که جدا از مهارت فنی برای به تصویر کشیدن عروسک‎ها، این فیلم هیچ تلاشی برای انجام کاری انقلابی و پیشگامانه نمی‌کند.

بدین ترتیب، کسانی که تریلرهای فیلم قتل‌های هپی‌تایم یا حتی ژانر کمدی عروسکی بزرگسالانه فیلم نظر آنها را جلب نموده، احتمالا این فیلم را سرگرم‌کننده می‌دانند و در طی یک ساعت و نیم آن ازش لذت می‌برند. طرفداران ملیسا مک‌کارتی و سبک کمدی وی نیز باید بدانند که همانند دیگر فیلم‌های وی در طی دهه گذشته، او در این فیلم مقدار بسیاری شوخی و طنز به ارمغان آورده است. با این حال، با اینکه جیم هنسون همچنان یکی از میراث‌های ماندگار هالیوود باقی خواهد ماند اما به نظر می‌رسد که مقدر شده تا فیلم قتل‌های هپی‌تایم یکی از آثار فراموش‌شدنی‌تر کمپانی جیم هنسون باشد.

امتیاز: ۳/۱۰

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۷

در پی انتشار خبر ثبت شعار برند تجاری جدید سامسونگ در اداره مالکیت اتحادیه اروپا، احتمالا محصول جدید یک گوشی تاشو است که سامسونگ بدین طریق خواسته تا اعتباری برای محصول جدید خود کسب کند.

سامسونگ، قصد دارد نخستین گوشی هوشمند انعطاف‌پذیر خود را با نام «the future» تبلیغ کند. درواقع اگر به یاد داشته باشید، چند روز گذشته طی خبری بیان شد که این غول فناوری کره‌ای در اقدامی نام تجاری «The Future is here» را در اداره مالکیت معنوی اتحادیه اروپا (EUIPO) ثبت کرده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند، نام تجاری جدید در اوایل سال ۲۰۱۹ مورد تایید قرار خواهد گرفت و در آن زمان است که دستگاه انعطاف پذیر سامسونگ، به صورت رسمی معرفی خواهد شد و مشخص می‌شود که این عنوان از آن کدام دستگاه اندرویدی خواهد بود. درواقع با این اتفاق تبلیغات گسترده حول آن آغاز خواهد شد.

گوشی انعطاف پذیر سامسونگ

گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند گوشی انعطاف پذیر و تاشوی سامسونگ، با نام گلکسی F در کنفرانس سالانه این شرکت در ماه نوامبر معرفی خواهد شد. در کنار پنل انعطاف پذیر اولد، این گوشی هوشمند ممکن است اولین محصول هوشمند سامسونگ مجهز به سنسور اثر انگشت ادغام شده با نمایشگر باشد. در این راستا شایعات منتشر شده نشان می‌دهند، دستگاه هوشمند جدید به نمایشگر ۷٫۳ اینچی مزین خواهد بود. البته به گفته این کمپانی کره‌ای، این دستگاه هوشمند ممکن است تبلت و یا گجت دیگری باشد؛ اگرچه هنوز مشخص نیست که سامسونگ، چگونه اقدام به چنین کاری خواهد کرد.

ثبت نام تجاری که در بالا اشاره شده است می‌تواند دو دلیل عمده داشته باشد. یک اینکه علیرغم معرفی گوشی هوشمند انعطاف پذیر سامسونگ، به صورت گسترده به نظر می‌رسد که اولین گوشی هوشمند انعطاف پذیر این شرکت خیلی همه‌گیر نخواهد بود و تنها در بازارهای اروپایی عرضه می‌شود. (احتمالا به سایر بازارهای جهانی عرضه نشود.) دوم اینکه ثبت در اداره مالکیت معنوی اتحادیه اروپا اعتبار بیشتری به گوشی هوشمند تاشو که آغازگر سری جدیدی از محصولات سامسونگ خواهد بود، می‌بخشد. این در حالی است که حتی اگر سامسونگ از تقاضای بازار در این زمینه نیز مطلع باشد، باز هم چنین اقدامی متقاعد کننده خواهد بود و موفقیت خط تولید جدید را تضمین خواهد کرد. اگر دلیل اقدام سامسونگ همین گزینه دوم باشد، شعار ثبت شده می‌تواند متعلق به یک گوشی هوشمند تاشو یا انعطاف پذیر باشد.

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جدید حمید اصغری من بی تو

همین حالا دانلود کنید و لذت ببرید از ♫ آهنگ شنیدنی و جذاب من بی تو با صدای حمید اصغری به همراه تکست و بهترین کیفیت در رسانه موزیکفا ♫

Download New Music BY : Hamid Asghari | Mane Bi To With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

ManeBiTo دانلود آهنگ حمید اصغری من بی تو

متن آهنگ من بی تو حمید اصغری

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

Untitled 2 1 دانلود آهنگ حمید اصغری من بی تو

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

حمید اصغری من بی تو

توضیحات حمید اصغری در اینستاگرام در خصوص این ترانه زیبا:

منتظر یک کار فوق احساسی باشید..

به زودی از رسانه موزیکفا…

دانلود آهنگ حمید اصغری من بی تو

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۷

فایرفاکس مرورگر فایرفاکس ریالیتی (Firefox Reality) خود را برای تجربه واقعیت مجازی در وب‌گردی، برای کاربران هدست‌های واقعیت مجازی دی دیریم (Daydream)، آکیولس (Oculus) و وایو (Vive) در دسترس کاربران قرار داده است.

بر اساس بیانیه‌ اخیر فایرفاکس، حالا مرورگر فایرفاکس ریالیتی (Firefox Reality) برای کاربران هدست‌های واقعیت مجازی دی دیریم (Daydream)، آکیولس (Oculus) و وایو (VIVE) در دسترس کاربران قرار گرفته است. موزیلا از آن با عنوان مرورگری چند پلتفرمی، متن‌ باز و دوستدار حریم شخصی با رابط کاربری مخصوص هدست‌ یاد می‌کند. مرورگر جدید از نظر امکانات و ظاهر، تفاوت زیادی با مرورگرهای معمولی ندارد و شاید تفاوت اصلی آن با مرورگرهای دیگر قابلیت شناور ماندن آن در فضای مجازی سه بعدی و امکان وب‌گردی و ورق زدن صفحات با استفاده از کنترل‌گر هدست‌های واقعیت مجازی باشد.

برای تازه‌کارها، اگرچه ورودی صفحه کلید مجازی هنوز یک گزینه است، فایرفاکس ریالیتی مجهز به سیستم تایپ صوتی هم شده است و قادر است تا از طریق میکروفون، کاربران را از تایپ کردن در این مرورگر معاف کند. در همین حال، صفحه اصلی مرورگر طوری مهندسی شده است تا محتویات خاص واقعیت مجازی را نمایش دهد و عناصر در صفحه بر روی یک تم قرار می‌گیرند که موزیلا به آن محیط (environment) می‌گوید؛ نمایش عناصر در این محیط برای پلتفرم واقعیت مجازی بهتر از صفحات دو بعدی است.فایرفاکس ریالیتی / Firefox Realityمرورگر جدید فایرفاکس در ماه آوریل (اردیبهشت) برای اولین بار معرفی شد تا راه را برای ورود موزیلا به این فضا فراهم کند و تجربه خود را به بازار مرورگر بیاورد. در زمانی که شما این نوشتار را می‌خوانید، مرورگر فایرفاکس امکان سینک کردن اطلاعات ذخیره شده را می‌دهد. یعنی شما می‌توانید همه اطلاعات موجود در مرورگر خود را که شامل تنظیمات، رمز، بوکمارک و تب‌های باز می‌شود را با هر دستگاهی که استفاده می‌کنید، هماهنگ کنید. موزیلا به طور همزمان قصد دارد تا هر کدام از این ویژگی‌ها و ابزار خود را به این پلتفرم  هم برساند.

در حال حاضر، کاربران علاوه بر ویژگی‌های جدید بر مبنای واقعیت مجازی، می‌توانند از ویژگی مرور خصوصی هم استفاده کنند. در حقیقت، فایرفاکس ریالیتی همچنین با هدف به نمایش گذاشتن پیشرفت‌های عملکردی که فایرفاکس به کمک مرورگر پرسرعت کوآنتوم کسب می‌کند طراحی شده است. مرورگرهای واقعیت مجازی علاوه بر اینکه درگاه‌هایی برای صفحه‌های وب دو بعدی هستند، همچنین قادر هستند ویدیوهای ۳۶۰ درجه آنلاین و تجربه واقعیت مجازی را به طور کامل به اجرا درآورند.

با توجه به آنچه گفته شد، فایرفاکس ریالیتی به همان راحتی سایر مرورگرها، دانلود و نصب می‌شود. این مروگر را برای هدست مستقل دی دریم، می‌توانید از گوگل پلی استور دانلود کنید. در حالی که کاربران گو (Go) و آکیولس ریفت (Oculus Rift) می‌توانند برنامه را از سایت شرکت دانلود کنند. کاربران تمام هدست‌های برند وایو، می‌توانند این مرورگر را از وایو پورت استور (Viveport store) اچ تی سی، دانلود کنند.

موزیلا تنها شرکتی نیست که در حال حاضر بر روی مرورگر خود در پلتفرم واقعیت مجازی متمرکز است و در رقابت با گوگل کروم خواهد بود. با این حال، به نظر می‌رسد که موزیلا در این مورد، رویکردی مستقیم و آینده‌نگر دارد که فراتر از آن چیزی است که در حال حاضر برای محیط‌های دسکتاپ و موبایل انجام می‌دهد. این شرکت در حال مهندسی تجربه‌ای کاملا جدید در مرور وب است که به طور خاص برای پلتفرم‌های همه‌جانبه ساخته می‌شود. موزیلا هم‌چنین فعالانه به دنبال جذب شرکا برای گردآوردن محتوای بیشتر واقعیت مجازی در بازی‌ها، فیلم‌های ۳۶۰ درجه‌ای و دسته‌های اخبار است. علاوه بر این، موزیلا امیدوار است که شخصی‌سازی فایرفاکس ریالیتی را در محیط‌هایی که در بالا ذکر شد، گسترش دهد و توسعه‌دهندگان را برای این کار تشویق کند. تمام این‌ها در نهایت کمک می‌کند تا مرورگر واقعیت مجازی به شکل دلخواه خود درآید و از سویی فضای رقابت در این عرصه را نیز گرم‌تر می‌کند.

 • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۷

چند روزی می‌شود که خبر تعطیلی شرکت بازی‌سازی Telltale Games در رسانه‌ها به گوش می‌رسد و حالا صداپیشه اکثر بازی‌های این شرکت اعلام می‌کند که حتی ممکن است ساخت فصل نهایی بازی The Walking Dead به پایان نرسد.

ملیسا هاچینسون (Melissa Hutchinson) صداپیشه شخصیت Clementine در سری بازی The Walking Dead و صداپیشه سایر بازی‌های این شرکت ازجمله The Wolf Among Us ،Back to the Future و Puzzle Agent، یک خداحافظی ناراحت‌کننده‌ای به شرکت سازنده نوشته است. او نوشته:

متأسفانه من مثل بقیه شماها، اطلاعی در مورد این اتفاقات به وجود آمده ندارم و همچنین از سرنوشت فصل پایانی بازی مردگان متحرک خبری ندارم. بنا بر دانسته‌های خودم، آن‌ها فقط قسمت دوم را منتشر خواهند کرد.

نوشته وی به سایت US Gamer گزارش‌ شده است که منابع آن‌ها اعلام می‌کند که فصل نهایی بازی The Walking Dead پس از انتشار قسمت دوم در این هفته به پایان می‌رسد.

Telltale Games / The Walking Dead

قسمت دوم از فصل نهایی بازی قبل از این که خبر تعطیلی شرکت اعلام بشود، تکمیل‌ شده و در تاریخ ۲۵ سپتامبر یعنی فردا برای کنسول‌های نسل هشتم منتشر می‌شود. بنابراین بازی بازانی که نسخه کامل بازی را پیش‌خرید کرده بودند، می‌توانند پول خود را از فروشگاه الکترونیکی Steam پس بگیرند.

خانم ملیسا هاچینسون هم توییتی در مورد تعطیلی ناگهانی شرکت و ابراز همدردی با کارکنان شرکت منتشر کرده است:

سلام دوستان. من پیام‌های عاشقانه و دوست‌داشتنی از طرفداران و افراد شرکت Telltale Game دریافت کرده‌ام. دیروز یکی از سخت‌ترین روزهای عمرم بود. بسیاری از دل‌ها شکسته شدند، ازجمله دل خود من.

بنا بر اعلامیه رسمی از طرف شرکت Telltale Games، این شرکت نظرات خود را در مورد مجموعه محصولاتش در هفته‌ی آینده منتشر خواهد کرد.